Registracija aukcione

Pirkėjo informacija

Aukciono numeris
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Vardas
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Pavardė
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
El.Paštas
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Telefono numeris
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Adresas
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis

Įmonės rekvizitai (pildyti tik jeigu perkate kaip įmonė)

Įmonė
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Įmonės kodas
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
PVM mokėtojo kodas
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Įmonės adresas
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis

Atstovas

Aukciono dalyvio atstovas
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis

Pažymėkite būdą, kuriuo dalyvausit aukcione:

Dalyvavimas aukcione telefonu
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Išankstinis pasiūlymas už kūrinį
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis

Katalogo prekės

 • - pasirinkti -
 • 1. Šventasis Kazimieras
 • 2. Martinus Martini (1614 – 1661) Jėzuitas kankinys šv. Andriejus Bobola
 • 3. VU raižybos katedra (1805 – 1832)
 • 4. Sapiegų Madona
 • 5. Simonas Čechavičius (Szymon Czechowicz 1689 - 1775)
 • 6. Juozapas Balzukevičius (Józef Bałzukiewicz, 1867 – 1915)
 • 7. Jonas Gotlybas Kislingas (Gottlieb Kißling, 1790 – 1846)
 • 8. Juozapas Ozemblovskis (1805–1878)
 • 9. Pranciškus Smuglevičius (1745 – 1807)
 • 10. Ikonėlė „Aušros Vartų Švč. Dievo Motina“, su aptaisu ir rėmeliu
 • 11. Adolphe Jean Baptiste Bayot (1810 – 1871)
 • 12. Mykolas Elvyras Andriolis (1836–1893)
 • 13. Ignacas Mauricijus Ščedrovskis (1815–1870)
 • 14. Ignacas Mauricijus Ščedrovskis (1815–1870)
 • 15. Nežinomas autorius, "Misionierių bažnyčios kiemas"
 • 16. Kazys Šimonis (1887–1978)
 • 17. Kazys Šimonis (1887–1978)
 • 18. Stanislovas Roličas (Stanislaw Rolicz, 1913 – 1997)
 • 19. Adomas Galdikas (1893–1969)
 • 20. Stanislovas Žukovskis (Stanilaw Zukowski 1911 – 1982)
 • 21. Kristina Vrublevska (Krystyna Wróblewska 1904–1994) Profesoriaus J. Hopeno portretas
 • 22. Valteris Buhė (Walter Buhe, 1882–1958)
 • 23. Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė (1915–1980)
 • 24. Sofija Romerienė (1885–1972)
 • 25. Sofija Romerienė (1885–1972)
 • 26. Povilas Puzinas (1907–1967)
 • 27. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 28. Juozas Mikėnas (1901–1964)
 • 29. Antanas Rūkštelė (1906–1990)
 • 30. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
 • 31. Jonas Buračas (1898–1977)
 • 32. Jonas Buračas (1898–1977)
 • 33. Balys Macutkevičius (1905–1964)
 • 34. Edvardas Karniejus (Edward Karniej, 1890–1942)
 • 35. "Trakų pilies griuvėsiai", autorius nenustatytas
 • 36. Stefanas Norblinas (1892–1952)
 • 37. Žibuntas Mikšys (1923–2013)
 • 38. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
 • 39. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
 • 40. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
 • 41. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
 • 42. Vytautas Kasiulis (1918–1925)
 • 43. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 44. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 45. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 46. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
 • 47. Jonas Rimša (1903–1978)
 • 48. Barbora Didžiokienė (1896–1976)
 • 49. Jonas Čeponis (1926–2003)
 • 50. Adomas Galdikas (1893–1969)
 • 51. Adomas Galdikas (1893–1969)
 • 52. Albina Makūnaitė (1926–2001)
 • 53. Albina Makūnaitė (1926–2001)
 • 54. Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)
 • 55. Rimas Bičiūnas (g. 1945)
 • 56. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)
 • 57. Marius Liugaila (1953–2013)
 • 58. Marius Liugaila (1953–2013)
 • 59. Marius Liugaila (1953–2013)
 • 60. Jacques Lipchitz (1891–1973)
 • 61. Romas Vilkauskas (g. 1949)
 • 62. Jonas Maldžiūnas (g. 1956)
 • 63. Adomas Varnas (1879–1979)
 • 64. Vytautas Ignas (1924 – 2009)
 • 65. Romas Viesulas (1918–1986)
 • 66. Arvydas Šaltenis
 • 67. Antanas Kučas (1909–1989)
 • 68. Algirdas Steponavičius (1927–1996)
 • 69. Petras Rauduvė (1912–1994)
 • 70. Kazimieras Žoromskis (1913–2004)
 • 71. Nijolė Valadkevičiūtė (1944–2020)
 • 72. Nijolė Valadkevičiūtė (1944–2020)
 • 73. Šarūnas Sauka (g. 1958)
 • 74. Rimantas Vladislavas Dichavičius (g. 1937)
 • 75. Rimantas Vladislavas Dichavičius (g. 1937)
 • 76. Antanas Martinaitis (1939–1986)
 • 77. Antanas Martinaitis (1939 – 1986)
 • 78. Antanas Martinaitis (1939 – 1986)
 • 79. Raimondas Martinėnas (g. 1947)
 • 80. Dalia Kaščiūnaitė (g. 1947)
 • 81. Dalia Kaščiūnaitė (g. 1947)
 • 82. Dalia Kaščiūnaitė (g. 1947)
 • 83. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
 • 84. Leonas Strioga (g. 1930)
 • 85. Stanislovas Riauba (1904 – 1982)
 • 86. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934-1974)
 • 87. Šv. Mergelė Marija Maloningoji
 • 88. Benas Liandzbergis (g. 1997)
 • 89. Benas Liandzbergis (g. 1997)
 • 90. Ieva Tulaitė (g. 1997)
 • 91. Ieva Tulaitė (g. 1997)
 • 92. Joelis Aškinis (g. 1996)
 • 93. Joelis Aškinis (g. 1996)
 • 94. Ieva Trinkūnaitė (g. 1997)
 • 95. Viktorija Burlėgaitė (g. 1999)
 • 96. Viktorija Burlėgaitė (g. 1999)
 • 97. Viktorija Burlėgaitė (g. 1999)
 • 98. Viltė Čepulytė (g. 2000) Autoportretas
 • 99. Aurelija Bernataitė (g. 1994)
 • 100. Aurelija Bernataitė (g. 1994)
 • 101. Aurelija Bernataitė (g. 1994)
 • 102. Prospero Fagnani (1588–1678)
 • 103. Heinrich Leonhard Schurzfleisch (1664–1722)
 • 104. Jakob von Sandrart (1630–1708)
 • 105. Alpha matheseos arithmetica theoria et practica: in usum & captum.
 • 106. Motiejus Dominykas Dogelis (Maciej Dominik Dogiel, 1715 – 1760)
 • 107. Petras Skarga (1536–1612); Dawid Zygmunt Pilchowski (1735–1803)
 • 108. L’Huilier, Simon Antoine Jean (1750–1840); Gawroński, Andrzej (1740–1813)
 • 109. Karpavičius Mykolas Pranciškus (1744–1803)
 • 110. XVIII – XIX a. konvoliutas 10 pozicijų
 • 111. Gazeta Literacka, Wileńska
 • 112. Dziennik Wileński, 1817 m., 7 žurnalai
 • 113. Dzieie Dobroczynności Krajowej i Zagranicznej z Wiadomościami ku Wydoskonaleniu jej Służącymi.
 • 114. Kuryer Litewski / Lietuvos kurjeris, 1820 m.
 • 115. Kuryer Litewski / Lietuvos kurjeris, 1826 m.
 • 116. Antoni Kamiński
 • 117. Dziennik Wileński Rok 1829 m.
 • 118. Bułharyn, Tadeusz (1789 – 1859); Radecki, Jan Godziemba.
 • 119. Bohatkèvičius Aleksandras Viktoras (Aleksander Wiktor Bohatkiewicz, 1798–1831)
 • 120. Wizerunki i Roztrząsania Naukowe 1837.
 • 121. Atheneum.
 • 122. Balinski Michal (1794–1864)
 • 123. Kossowski, Henryk Piotr (1828–1903)
 • 124. Stryjkowski, Maciej (1547–1593)
 • 125. Jan Długosz (1415–1480); Józef Muczkowski (1795 – 1858)
 • 126. Kalinka, Walerian (1826–1886).
 • 127. Kotlubajus Edvardas( Kotłubaj, Edward1823–1879)
 • 128. Przyałgowski, Wincenty (1818–1878)
 • 129. Czacki, Tadeusz (1765–1813)
 • 130. Pawlicki, Józef (1802–1869)
 • 131. Radziwiłł, Karol Stanisław (1734–1790)
 • 132. Matejko, Jan (1838–1893)
 • 133. Сборник палеографических снимков с древних грамот и актов
 • 134. Missija / [sudarė Serafinas Laurynas Kušeliauskas]
 • 135. Список типографiям, литографiям, фотографiям,
 • 136. Kojalavičius-Vijūkas, Albertas (Kojalowicz - Wijuk Woiciech 1609–1677)
 • 137. Valančius, Motiejus (1801–1875)
 • 138. Dirva, Lithuanian quarterly publication : [žurnalas]
 • 139. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild.
 • 140. Jonas Žilius-Jonila (Žilinskas, 1870 – 1932)
 • 141. Papi, Jadwiga Teresa (1843–1906)
 • 142. Naujalis, Juozas (1869–1934)
 • 143. Jaunius, Kazimieras (1848–1908)
 • 144. Lietuvių tauta
 • 145. Lietuvių tauta
 • 146. Kwartalnik Litewski / Litwa i Ruś 1910 – 1913
 • 147. Das Neue Litauen. Lietuvių laikraštis Berlyne, 1918 m.
 • 148. Giedraitis-Giedrius, Antanas (1892–1977)
 • 149. Kairiūkštis, Vytautas (1890–1961)
 • 150.Milašius, Oskaras (Milosz, Oscar 1877–1939)
 • 151. [Nežinomas autorius]
 • 152. Kisinas, Izidorius (1904–1958)
 • 153. Antanas Smetona (1874 – 1944)
 • 154. Jonas Bretkūnas (Johannes Bretkus, Bretke, 1536–1602)
 • 155. Adam Olearius (1603–1671)
 • 156. Lucas Kilian (1579 – 1637)
 • 157. Mathaus Merian (1593–1650)
 • 158. Kristupas Radvila (1585 – 1640)
 • 159. Allen Manesson-Mallet (1630 – 1706)
 • 160. Teodoro Viero (1740 – 1819)
 • 161. Erik Jonsson Dahlbergh (1625–1703)
 • 162. Christian Friedrich Fritzsch (1719 – 1774)
 • 163. Gabriel Bodenehr (1634–1727)
 • 164. Christian Josi (+1828)
 • 165. Francois Alexandre Villain (1798–1884) pagal Charles-Louis Bazin (1802–1859)
 • 166. Jean François Villain (1790–1852)
 • 167. Auguste Henri Dufour (1798–1865)
 • 168. Conrad Malte-Brun (1775–1826), James Wyld (1812–1887)
 • 169. Antanas Kliukovskis (Klukowski Antoni, 1806-1864)
 • 170. Juozapas Ozemblovskis
 • 171. Thurwanger Frères (1818 – 1855)
 • 172. Medalis su Aleksandro I ir Stepono Batoro portretais
 • 173. Adolphe Levié
 • 174. Istorinis LDK žemėlapis, 6 lakštai, 1859
 • 175. Vilniaus geležinkelio mazgo planas
 • 176. Andrzej Jan Dudrak (1835–1873)
 • 177. William Floyd (1836–1877)
 • 178. Antanas Žmuidzinavičius (1876 – 1966)
 • 179. Józef Michał Bazewicz (1862–1928)
 • 180. Oro linijos Karaliaučius–Maskva žemėlapis
 • 181. Lietuviški topografiniai žemėlapiai, 43 vnt.
 • 182. LDK Vyriausiojo Tribunolo sprendimas, 1764 m.
 • 183. Šv. Teklės draugijos liudijimas, Vilnius XVIII a.
 • 184. Šiaulių miesto valdybos įsakas 1798 m.
 • 185. Vilniaus universiteto patvirtinimo aktas, 1803 m.
 • 186. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausybės komisijos viešas aplinkraštis apie teismus
 • 187. Švenčiausios Jėzaus Širdies draugijos liudijimas, 1837 m.
 • 188. Motiejaus Valančiaus aplinkraštis su pamokslu, 1862 m.
 • 189. Antano Baranausko autografas, 1893 m.
 • 190. Rankraštinė poezijos knygutė, 1898 m.
 • 191. Kauno evangelikų bažnyčios kunigų rankraštis ir knyga „Bažnyčios istorija ir kunigų sąrašas“, Kaunas, 1933.
 • 192. Kavoliškio dvaro konditerijos gaminių maišelis
 • 193. Keturkalbė šventinio vakarėlio afiša, Vilnius, 1917 m.
 • 194. Vilniečio demobilizacija iš rusų armijos 1918 m.
 • 195. Pirmoji Lietuvos draudimo draugija. Polisas, 1924 m.
 • 196. LOPP irklavimo varžybų diplomas 1925 m.
 • 197. Krikdemų atsišaukimas prieš tautininkus
 • 198. Teatro „Vytis“ gastrolių programa, 1928 m.
 • 199. Pašto, telegrafo ir telefono kursų pažymėjimas
 • 200. Lietuvos gyventojų vokiški pasai (9 vnt.), 1916–1918 m.
 • 201. Žemės ūkio rūmų Pagyrimo raštas, 1930 m.
 • 202. Skelbimas, arkliavagio paieška. Pasvalys, 1924 m.
 • 203. Vilniaus pogrindžio dokumentų klastotės, 1942 – 1944 m.
 • 204. Rudnickio kavinės Vilniuje servetėlė
 • 205. Klaipėdos bravoro vyno etiketė „Cabinet“
 • 206. Klaipėdos bravoro vyno etiketė „Raudonvynis“
 • 207. Klaipėdos bravoro vyno etiketė Portwein
 • 208. Klaipėda, viešbučio „Viktorija“ etiketė lagaminui
 • 209. Klaipėda, diplomas šaudymo varžybų nugalėtojui, 1939 m.
 • 210. Benediktas Henrikas Tiškevičius (1852–1935)
 • 211. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 212. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 213. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 214. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 215. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 216. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 217. Juodkrantė, Gruss aus Schwarzort, 1900 m.
 • 218. Juodkrantė, Gruss aus Schwarzort
 • 219. Juodkrantė, Gruss aus Schwarzort Kirche
 • 220. Klaipėda, Gruss aus Memel. Marktstrasse
 • 221. Klaipėda, Gruss aus Memel. Borsenbrucke.
 • 222. Pervalka. Perwelk. – Von der Wanderdune verschuttetes Haus
 • 223. Perkūno namai Kaune
 • 224. Kosakovskio fotoateljė Vaitkuškio dvare
 • 225. Šventojo Kazimiero bažnyčia Vilniuje
 • 226. Kairiūkščių šeima Veiveriuose 1905 m.
 • 227. Žmuidzinavičiaus paveikslas dailės parodoje 1907 m.
 • 228. Hindenburgas Kaune 1916 m. (4 vnt.)
 • 229. Hindenburgas Kaune 1916 m.
 • 230. Rusų cerkvė Pažaislio bažnyčioje
 • 231. Vokiečių lėktuvas „Annelise“ Kaune 1919 m.
 • 232. Antanas Gustaitis prie lėktuvo
 • 233. Grafai Wolmerai, Vėžaičių dvaras, 1919 m.
 • 234. Žydų getas Kaune
 • 235. Lietuvių susivienijimo Amerikoje ofisas
 • 236. Jonas Jablonskis su vaikais
 • 237. Nida, suvenyrinis aplankas, 15 nuotraukų
 • 238. Šiaulių gimnazijos mokytojai ir mokiniai ~1930 m.
 • 239. Kariuomenės štabo Karo topografijos skyrius 1932 m.
 • 240. Kęstučio pulko karininkai 1939 m.
 • 241. J. Bulhako Vilniaus vaizdai (4 vnt.)
 • 242. Vokiečių šarvuočiai Klaipėdoje 1939 m.
 • 243. Lietuvos tankai, žygis į Vilnių 1939 m.
 • 244. Arbatinukas.
 • 245. Cukrinė su dangteliu.
 • 246. Indelis grietinėlei.
 • 247. Indelis grietinėlei, su inicialais šonuose – J ir D.
 • 248. Kidušinė taurė
 • 249. Šeši šaukšteliai, su monograma ES. Vilnius.
 • 250. Trijų įrankių komplektas.
 • 251. Šeši desertiniai peiliukai. Vilnius
 • 252. Likerio fabriko „Teucke & Koenig“ Karaliaučiuje reklaminė peleninė.
 • 253. Ąsotis su vaizdu „Napoleonas Bonapartas raitas ant žirgo“.
 • 254. Lėkštė (2 vnt.). Vilnius.
 • 255. Vazelė „Memel – Mole“
 • 256. Trijų taurelių rinkinys „Memel Mole im Sturm“
 • 257. Taurelė „Memel Kurhaus Sandkrug“
 • 258. Bokalas „Memeler Actien-Brauerei *“.
 • 259. Popieriaus prispaudėjas „Blocksberg Schwarzort“.
 • 260. Dėžutė „Ruiny zamku w Trokach“.
 • 261. Plokštelių rinkinys (12 vnt.) aplankale.
 • 262. Termometras. Memel.
 • 263. 1927-ųjų Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos Klaipėdoje medalis „Už ypatingą atsižymėjimą“. Lietuva. 1927 m.
 • 264. Medalis „Kunigaikštis Adomas Čartoriskis“
 • 265. Kauno gubernijos kaimo seniūno ženklas
- pasirinkti -
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Maksimali siūloma kaina, Eur (neįskaitant aukciono maržos):
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
 • - pasirinkti -
 • 1. Šventasis Kazimieras
 • 2. Martinus Martini (1614 – 1661) Jėzuitas kankinys šv. Andriejus Bobola
 • 3. VU raižybos katedra (1805 – 1832)
 • 4. Sapiegų Madona
 • 5. Simonas Čechavičius (Szymon Czechowicz 1689 - 1775)
 • 6. Juozapas Balzukevičius (Józef Bałzukiewicz, 1867 – 1915)
 • 7. Jonas Gotlybas Kislingas (Gottlieb Kißling, 1790 – 1846)
 • 8. Juozapas Ozemblovskis (1805–1878)
 • 9. Pranciškus Smuglevičius (1745 – 1807)
 • 10. Ikonėlė „Aušros Vartų Švč. Dievo Motina“, su aptaisu ir rėmeliu
 • 11. Adolphe Jean Baptiste Bayot (1810 – 1871)
 • 12. Mykolas Elvyras Andriolis (1836–1893)
 • 13. Ignacas Mauricijus Ščedrovskis (1815–1870)
 • 14. Ignacas Mauricijus Ščedrovskis (1815–1870)
 • 15. Nežinomas autorius, "Misionierių bažnyčios kiemas"
 • 16. Kazys Šimonis (1887–1978)
 • 17. Kazys Šimonis (1887–1978)
 • 18. Stanislovas Roličas (Stanislaw Rolicz, 1913 – 1997)
 • 19. Adomas Galdikas (1893–1969)
 • 20. Stanislovas Žukovskis (Stanilaw Zukowski 1911 – 1982)
 • 21. Kristina Vrublevska (Krystyna Wróblewska 1904–1994) Profesoriaus J. Hopeno portretas
 • 22. Valteris Buhė (Walter Buhe, 1882–1958)
 • 23. Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė (1915–1980)
 • 24. Sofija Romerienė (1885–1972)
 • 25. Sofija Romerienė (1885–1972)
 • 26. Povilas Puzinas (1907–1967)
 • 27. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 28. Juozas Mikėnas (1901–1964)
 • 29. Antanas Rūkštelė (1906–1990)
 • 30. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
 • 31. Jonas Buračas (1898–1977)
 • 32. Jonas Buračas (1898–1977)
 • 33. Balys Macutkevičius (1905–1964)
 • 34. Edvardas Karniejus (Edward Karniej, 1890–1942)
 • 35. "Trakų pilies griuvėsiai", autorius nenustatytas
 • 36. Stefanas Norblinas (1892–1952)
 • 37. Žibuntas Mikšys (1923–2013)
 • 38. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
 • 39. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
 • 40. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
 • 41. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
 • 42. Vytautas Kasiulis (1918–1925)
 • 43. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 44. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 45. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
 • 46. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
 • 47. Jonas Rimša (1903–1978)
 • 48. Barbora Didžiokienė (1896–1976)
 • 49. Jonas Čeponis (1926–2003)
 • 50. Adomas Galdikas (1893–1969)
 • 51. Adomas Galdikas (1893–1969)
 • 52. Albina Makūnaitė (1926–2001)
 • 53. Albina Makūnaitė (1926–2001)
 • 54. Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)
 • 55. Rimas Bičiūnas (g. 1945)
 • 56. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)
 • 57. Marius Liugaila (1953–2013)
 • 58. Marius Liugaila (1953–2013)
 • 59. Marius Liugaila (1953–2013)
 • 60. Jacques Lipchitz (1891–1973)
 • 61. Romas Vilkauskas (g. 1949)
 • 62. Jonas Maldžiūnas (g. 1956)
 • 63. Adomas Varnas (1879–1979)
 • 64. Vytautas Ignas (1924 – 2009)
 • 65. Romas Viesulas (1918–1986)
 • 66. Arvydas Šaltenis
 • 67. Antanas Kučas (1909–1989)
 • 68. Algirdas Steponavičius (1927–1996)
 • 69. Petras Rauduvė (1912–1994)
 • 70. Kazimieras Žoromskis (1913–2004)
 • 71. Nijolė Valadkevičiūtė (1944–2020)
 • 72. Nijolė Valadkevičiūtė (1944–2020)
 • 73. Šarūnas Sauka (g. 1958)
 • 74. Rimantas Vladislavas Dichavičius (g. 1937)
 • 75. Rimantas Vladislavas Dichavičius (g. 1937)
 • 76. Antanas Martinaitis (1939–1986)
 • 77. Antanas Martinaitis (1939 – 1986)
 • 78. Antanas Martinaitis (1939 – 1986)
 • 79. Raimondas Martinėnas (g. 1947)
 • 80. Dalia Kaščiūnaitė (g. 1947)
 • 81. Dalia Kaščiūnaitė (g. 1947)
 • 82. Dalia Kaščiūnaitė (g. 1947)
 • 83. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
 • 84. Leonas Strioga (g. 1930)
 • 85. Stanislovas Riauba (1904 – 1982)
 • 86. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934-1974)
 • 87. Šv. Mergelė Marija Maloningoji
 • 88. Benas Liandzbergis (g. 1997)
 • 89. Benas Liandzbergis (g. 1997)
 • 90. Ieva Tulaitė (g. 1997)
 • 91. Ieva Tulaitė (g. 1997)
 • 92. Joelis Aškinis (g. 1996)
 • 93. Joelis Aškinis (g. 1996)
 • 94. Ieva Trinkūnaitė (g. 1997)
 • 95. Viktorija Burlėgaitė (g. 1999)
 • 96. Viktorija Burlėgaitė (g. 1999)
 • 97. Viktorija Burlėgaitė (g. 1999)
 • 98. Viltė Čepulytė (g. 2000) Autoportretas
 • 99. Aurelija Bernataitė (g. 1994)
 • 100. Aurelija Bernataitė (g. 1994)
 • 101. Aurelija Bernataitė (g. 1994)
 • 102. Prospero Fagnani (1588–1678)
 • 103. Heinrich Leonhard Schurzfleisch (1664–1722)
 • 104. Jakob von Sandrart (1630–1708)
 • 105. Alpha matheseos arithmetica theoria et practica: in usum & captum.
 • 106. Motiejus Dominykas Dogelis (Maciej Dominik Dogiel, 1715 – 1760)
 • 107. Petras Skarga (1536–1612); Dawid Zygmunt Pilchowski (1735–1803)
 • 108. L’Huilier, Simon Antoine Jean (1750–1840); Gawroński, Andrzej (1740–1813)
 • 109. Karpavičius Mykolas Pranciškus (1744–1803)
 • 110. XVIII – XIX a. konvoliutas 10 pozicijų
 • 111. Gazeta Literacka, Wileńska
 • 112. Dziennik Wileński, 1817 m., 7 žurnalai
 • 113. Dzieie Dobroczynności Krajowej i Zagranicznej z Wiadomościami ku Wydoskonaleniu jej Służącymi.
 • 114. Kuryer Litewski / Lietuvos kurjeris, 1820 m.
 • 115. Kuryer Litewski / Lietuvos kurjeris, 1826 m.
 • 116. Antoni Kamiński
 • 117. Dziennik Wileński Rok 1829 m.
 • 118. Bułharyn, Tadeusz (1789 – 1859); Radecki, Jan Godziemba.
 • 119. Bohatkèvičius Aleksandras Viktoras (Aleksander Wiktor Bohatkiewicz, 1798–1831)
 • 120. Wizerunki i Roztrząsania Naukowe 1837.
 • 121. Atheneum.
 • 122. Balinski Michal (1794–1864)
 • 123. Kossowski, Henryk Piotr (1828–1903)
 • 124. Stryjkowski, Maciej (1547–1593)
 • 125. Jan Długosz (1415–1480); Józef Muczkowski (1795 – 1858)
 • 126. Kalinka, Walerian (1826–1886).
 • 127. Kotlubajus Edvardas( Kotłubaj, Edward1823–1879)
 • 128. Przyałgowski, Wincenty (1818–1878)
 • 129. Czacki, Tadeusz (1765–1813)
 • 130. Pawlicki, Józef (1802–1869)
 • 131. Radziwiłł, Karol Stanisław (1734–1790)
 • 132. Matejko, Jan (1838–1893)
 • 133. Сборник палеографических снимков с древних грамот и актов
 • 134. Missija / [sudarė Serafinas Laurynas Kušeliauskas]
 • 135. Список типографiям, литографiям, фотографiям,
 • 136. Kojalavičius-Vijūkas, Albertas (Kojalowicz - Wijuk Woiciech 1609–1677)
 • 137. Valančius, Motiejus (1801–1875)
 • 138. Dirva, Lithuanian quarterly publication : [žurnalas]
 • 139. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild.
 • 140. Jonas Žilius-Jonila (Žilinskas, 1870 – 1932)
 • 141. Papi, Jadwiga Teresa (1843–1906)
 • 142. Naujalis, Juozas (1869–1934)
 • 143. Jaunius, Kazimieras (1848–1908)
 • 144. Lietuvių tauta
 • 145. Lietuvių tauta
 • 146. Kwartalnik Litewski / Litwa i Ruś 1910 – 1913
 • 147. Das Neue Litauen. Lietuvių laikraštis Berlyne, 1918 m.
 • 148. Giedraitis-Giedrius, Antanas (1892–1977)
 • 149. Kairiūkštis, Vytautas (1890–1961)
 • 150.Milašius, Oskaras (Milosz, Oscar 1877–1939)
 • 151. [Nežinomas autorius]
 • 152. Kisinas, Izidorius (1904–1958)
 • 153. Antanas Smetona (1874 – 1944)
 • 154. Jonas Bretkūnas (Johannes Bretkus, Bretke, 1536–1602)
 • 155. Adam Olearius (1603–1671)
 • 156. Lucas Kilian (1579 – 1637)
 • 157. Mathaus Merian (1593–1650)
 • 158. Kristupas Radvila (1585 – 1640)
 • 159. Allen Manesson-Mallet (1630 – 1706)
 • 160. Teodoro Viero (1740 – 1819)
 • 161. Erik Jonsson Dahlbergh (1625–1703)
 • 162. Christian Friedrich Fritzsch (1719 – 1774)
 • 163. Gabriel Bodenehr (1634–1727)
 • 164. Christian Josi (+1828)
 • 165. Francois Alexandre Villain (1798–1884) pagal Charles-Louis Bazin (1802–1859)
 • 166. Jean François Villain (1790–1852)
 • 167. Auguste Henri Dufour (1798–1865)
 • 168. Conrad Malte-Brun (1775–1826), James Wyld (1812–1887)
 • 169. Antanas Kliukovskis (Klukowski Antoni, 1806-1864)
 • 170. Juozapas Ozemblovskis
 • 171. Thurwanger Frères (1818 – 1855)
 • 172. Medalis su Aleksandro I ir Stepono Batoro portretais
 • 173. Adolphe Levié
 • 174. Istorinis LDK žemėlapis, 6 lakštai, 1859
 • 175. Vilniaus geležinkelio mazgo planas
 • 176. Andrzej Jan Dudrak (1835–1873)
 • 177. William Floyd (1836–1877)
 • 178. Antanas Žmuidzinavičius (1876 – 1966)
 • 179. Józef Michał Bazewicz (1862–1928)
 • 180. Oro linijos Karaliaučius–Maskva žemėlapis
 • 181. Lietuviški topografiniai žemėlapiai, 43 vnt.
 • 182. LDK Vyriausiojo Tribunolo sprendimas, 1764 m.
 • 183. Šv. Teklės draugijos liudijimas, Vilnius XVIII a.
 • 184. Šiaulių miesto valdybos įsakas 1798 m.
 • 185. Vilniaus universiteto patvirtinimo aktas, 1803 m.
 • 186. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausybės komisijos viešas aplinkraštis apie teismus
 • 187. Švenčiausios Jėzaus Širdies draugijos liudijimas, 1837 m.
 • 188. Motiejaus Valančiaus aplinkraštis su pamokslu, 1862 m.
 • 189. Antano Baranausko autografas, 1893 m.
 • 190. Rankraštinė poezijos knygutė, 1898 m.
 • 191. Kauno evangelikų bažnyčios kunigų rankraštis ir knyga „Bažnyčios istorija ir kunigų sąrašas“, Kaunas, 1933.
 • 192. Kavoliškio dvaro konditerijos gaminių maišelis
 • 193. Keturkalbė šventinio vakarėlio afiša, Vilnius, 1917 m.
 • 194. Vilniečio demobilizacija iš rusų armijos 1918 m.
 • 195. Pirmoji Lietuvos draudimo draugija. Polisas, 1924 m.
 • 196. LOPP irklavimo varžybų diplomas 1925 m.
 • 197. Krikdemų atsišaukimas prieš tautininkus
 • 198. Teatro „Vytis“ gastrolių programa, 1928 m.
 • 199. Pašto, telegrafo ir telefono kursų pažymėjimas
 • 200. Lietuvos gyventojų vokiški pasai (9 vnt.), 1916–1918 m.
 • 201. Žemės ūkio rūmų Pagyrimo raštas, 1930 m.
 • 202. Skelbimas, arkliavagio paieška. Pasvalys, 1924 m.
 • 203. Vilniaus pogrindžio dokumentų klastotės, 1942 – 1944 m.
 • 204. Rudnickio kavinės Vilniuje servetėlė
 • 205. Klaipėdos bravoro vyno etiketė „Cabinet“
 • 206. Klaipėdos bravoro vyno etiketė „Raudonvynis“
 • 207. Klaipėdos bravoro vyno etiketė Portwein
 • 208. Klaipėda, viešbučio „Viktorija“ etiketė lagaminui
 • 209. Klaipėda, diplomas šaudymo varžybų nugalėtojui, 1939 m.
 • 210. Benediktas Henrikas Tiškevičius (1852–1935)
 • 211. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 212. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 213. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 214. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 215. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 216. Stanislovas Filibertas Fleris (Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915)
 • 217. Juodkrantė, Gruss aus Schwarzort, 1900 m.
 • 218. Juodkrantė, Gruss aus Schwarzort
 • 219. Juodkrantė, Gruss aus Schwarzort Kirche
 • 220. Klaipėda, Gruss aus Memel. Marktstrasse
 • 221. Klaipėda, Gruss aus Memel. Borsenbrucke.
 • 222. Pervalka. Perwelk. – Von der Wanderdune verschuttetes Haus
 • 223. Perkūno namai Kaune
 • 224. Kosakovskio fotoateljė Vaitkuškio dvare
 • 225. Šventojo Kazimiero bažnyčia Vilniuje
 • 226. Kairiūkščių šeima Veiveriuose 1905 m.
 • 227. Žmuidzinavičiaus paveikslas dailės parodoje 1907 m.
 • 228. Hindenburgas Kaune 1916 m. (4 vnt.)
 • 229. Hindenburgas Kaune 1916 m.
 • 230. Rusų cerkvė Pažaislio bažnyčioje
 • 231. Vokiečių lėktuvas „Annelise“ Kaune 1919 m.
 • 232. Antanas Gustaitis prie lėktuvo
 • 233. Grafai Wolmerai, Vėžaičių dvaras, 1919 m.
 • 234. Žydų getas Kaune
 • 235. Lietuvių susivienijimo Amerikoje ofisas
 • 236. Jonas Jablonskis su vaikais
 • 237. Nida, suvenyrinis aplankas, 15 nuotraukų
 • 238. Šiaulių gimnazijos mokytojai ir mokiniai ~1930 m.
 • 239. Kariuomenės štabo Karo topografijos skyrius 1932 m.
 • 240. Kęstučio pulko karininkai 1939 m.
 • 241. J. Bulhako Vilniaus vaizdai (4 vnt.)
 • 242. Vokiečių šarvuočiai Klaipėdoje 1939 m.
 • 243. Lietuvos tankai, žygis į Vilnių 1939 m.
 • 244. Arbatinukas.
 • 245. Cukrinė su dangteliu.
 • 246. Indelis grietinėlei.
 • 247. Indelis grietinėlei, su inicialais šonuose – J ir D.
 • 248. Kidušinė taurė
 • 249. Šeši šaukšteliai, su monograma ES. Vilnius.
 • 250. Trijų įrankių komplektas.
 • 251. Šeši desertiniai peiliukai. Vilnius
 • 252. Likerio fabriko „Teucke & Koenig“ Karaliaučiuje reklaminė peleninė.
 • 253. Ąsotis su vaizdu „Napoleonas Bonapartas raitas ant žirgo“.
 • 254. Lėkštė (2 vnt.). Vilnius.
 • 255. Vazelė „Memel – Mole“
 • 256. Trijų taurelių rinkinys „Memel Mole im Sturm“
 • 257. Taurelė „Memel Kurhaus Sandkrug“
 • 258. Bokalas „Memeler Actien-Brauerei *“.
 • 259. Popieriaus prispaudėjas „Blocksberg Schwarzort“.
 • 260. Dėžutė „Ruiny zamku w Trokach“.
 • 261. Plokštelių rinkinys (12 vnt.) aplankale.
 • 262. Termometras. Memel.
 • 263. 1927-ųjų Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos Klaipėdoje medalis „Už ypatingą atsižymėjimą“. Lietuva. 1927 m.
 • 264. Medalis „Kunigaikštis Adomas Čartoriskis“
 • 265. Kauno gubernijos kaimo seniūno ženklas
- pasirinkti -
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Maksimali siūloma kaina, Eur (neįskaitant aukciono maržos):
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
*Jei aukcione dalyvausite telefonu, maksimalios kainos nurodyti nereikia.

Žinutė organizatoriui

Žinutė
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Privalomas laukelis
Pradėkite rašyti, kad pamatytumėte ieškomą produktus.