1. UAB Dailės galerija „Klasika“ organizuoja meno kūrinių, antikvarinių daiktų bei kolekcinių objektų (toliau – Kūriniai) aukcioną ARS VIA (toliau – Aukcionas). Aukcione prekiaujama iš fizinių ir juridinių asmenų komiso pagrindais priimtais Kūriniais. Visos teisės į ARS VIA aukcioną priklauso UAB Dailės galerija „Klasika“.
 2. Aukciono organizavimo ir vykdymo juridinis pagrindas yra LR Civilinio kodekso 6.419 straipsnis, LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas Nr. I-1179 ir kiti LR teisės aktai.
 3. Aukciono nuostatai yra patvirtinti UAB Dailės galerija „Klasika“ ir yra privalomi visiems aukciono dalyviams. Aukciono dalyvis pasirašydamas Registracijos anketą, neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Aukciono taisyklėmis, jas supratęs bei pastabų ar pretenzijų dėl jų netikslumo ar neaiškumo neturi.
 4. Aukcionas vyksta kataloge ir interneto svetainėje nurodytoje vietoje nu- statytu laiku. Aukciono organizatorius turi teisę, nenurodydamas priežasties, atšaukti aukciono renginį ar pakeisti jo laiką.
 5. Aukcionas turi teisę, nenurodydamas priežasties, išimti bet kurį Kūrinį iš aukciono kataloge paskelbto parduodamų kūrinių sąrašo.
 6. Aukcionas neatsako už išoriškai nepastebimus ar paslėptus Kūrinių fizinius trūkumus ar nežinomus defektus bei juridinius nuosavybės aspektus. Pirkėjai turi teisę asmeniškai ir kartu su savo pasikviestais ekspertais apžiūrėti Kūrinius prieš aukcioninės parodos metu ir visapusiškai įvertinti Kūrinių būklę. Nupirkus Kūrinį Aukcione, pretenzijos nepriimamos ir Kūriniai negrąžinami.
 7. Aukciono kataloge nurodomos pradinės Kūrinių pardavimo kainos. Galutinę pardavimo kainą, už laimėtą Kūrinį, kurią privalo sumokėti pirkėjas, sudaro išvaržyta kaina plius aukciono marža(kūriniams iki 1000 Eur taikoma 23 % aukciono marža, kūriniams nuo 1001 Eur iki 3000 Eur taikoma 21 % aukciono marža, kūriniams nuo 3001 Eur iki 10000 Eur taikoma 18 % aukciono marža, kūriniams nuo 10001 Eur taikoma 15 % aukciono marža) nuo išvaržytos kainos.
 8. Valstybinės saugyklos, muziejai ir bibliotekos, turi pirmumo teisę įsigyti Kūrinius aukcione. Paskelbus galutinę Kūrinio kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi teisę šį Kūrinį nupirkti, garsiai pareikšdamas apie tokį sprendimą prieš pereinant prie sekančio Kūrinio aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs Aukcione, fiziškai jame dalyvauti bei pateikti institucijos vadovo (jeigu dalyvauja ne vadovas) įgaliojimą. Karantino sąlygomis šalyje, valstybinių saugyklų, muziejų, bibliotekų atstovai gali pasinaudoti savo teise aukcione telefonu.  Kelioms Valstybinėms saugykloms pareiškus teisią įsigyti tą patį Kūrinį, pirmumo teisė suteikiama ankščiau užsiregistravusiai.
 9. Pirkti Kūrinius Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Pirkėjas Aukcione turi teisę dalyvauti asmeniškai arba telefonu, arba per savo atstovą, arba pateikdamas išankstinį kainos pasiūlymą raštu. Visais dalyvavimo atvejais pirkėjas privalo būti užsiregistravęs, t.y. užpildęs registracijos anketą. Dalyvauti Aukcione telefonu galima tik dėl pozicijų, kurių pradinė kaina yra 500 Eur ir daugiau. Tuo atveju, kai raštu yra pateikti du vienodi kainos pasiūlymai, laimėtoju pripažįstamas anksčiau pasiūlymą pateikęs pirkėjas.
 10. Aukciono metu, kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:
  • Iki 50 Eur didinimo intervalas yra kas 5 Eur
  • 50 – 200 Eur didinimo intervalas yra kas 10 Eur
  • 200 – 500 Eur didinimo intervalas yra kas 20 Eur
  • 500 – 1000 Eur didinimo intervalas yra kas 50 Eur
  • 1000 – 2000 Eur didinimo intervalas yra kas 100 Eur
  • 2000 – 5000 Eur didinimo intervalas yra kas 200 Eur
  • 5000 – 10000 Eur didinimo intervalas yra kas 500 Eur
  • 10000 – 20000 Eur didinimo intervalas yra kas 1000 Eur
  • 20000 – 50000 Eur didinimo intervalas yra kas 2000 Eur
  • Nuo 50000 Eur didinimo intervalas yra kas 5000 Eur
 11. Visus ginčus, galinčius kilti aukciono eigoje, sprendžia aukciono vedėjas. Jo sprendimas yra galutinis.
 12. Už nupirktus Kūrinius pirkėjas turi atsiskaityti per 7 darbo dienas*. Apmokėti galima grynaisiais pinigais iš karto po aukciono, kredito kortele arba banko pavedimu.
 13. Pirkėjas privalo atsiimti nupirktus ir apmokėtus Kūrinius per 7 darbo dienas po apmokėjimo. Kitu atveju skaičiuojamas nupirkto kūrinio saugojimo mokestis (0,2 proc. nuo kūrinio vertės už kiekviena pavėluotą dieną). Pagal atskirą susitarimą ir už papildomą mokestį nupirkti ir apmokėti Kūriniai pirkėjo nurodytu adresu išsiunčiami paštu ar pristatomi kurjerių tarnybų.
 14. Aukciono interesai dėl neapmokėtų kūrinių ir kitų galimų pirkėjų įsipareigojimų nevykdymo, o taip pat pirkėjų interesai dėl galimų jų teisių pažeidimų ginami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Aukciono organizatorius UAB Dailės galerija „Klasika“ į/k 304072085,
Adresas: Ligoninės g. 2, Vilnius
Tel. +37064378688
E-paštas: info@arsvia.lt
Interneto svetainė: www.arsvia.lt

*Apmokėjimo terminai gali būti nustatyti kitokie atskirų šalių susitarimu prieš įvykstant aukcionui.

Atnaujinta 2020-12-03