17– asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas įvyks š. m. gruodžio 3 d. 16 – asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas internetu įvyks
š. m. rugsėjo 27 d. – spalio 4 d.
Rezultatai
ARS VIA aukcionas
perka ir komiso pagrindu priima
meno kūrinius ir kolekcines vertybes
būsimiems aukcionams.
Meniu