Rezultatai Katalogas 18 – asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas internetu įvyks
2021 m. vasario 21 – 28 d.
ARS VIA aukcionas
perka ir komiso pagrindu priima
meno kūrinius ir kolekcines vertybes
būsimiems aukcionams.
Meniu