17– asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas įvyks š. m. gruodžio 3 d. LiveAuctioneer Katalogas ARS VIA aukcionas
perka ir komiso pagrindu priima
meno kūrinius ir kolekcines vertybes
būsimiems aukcionams.
Meniu