9. Adomas Galdikas (1893 – 1963)

Malda
1917, pop., tušas, piešt., 12,8 x 33,5
Sign. AV:AG

1200 Eur

Estimacija 1500 – 2000 Eur

… pagal kūrybinio palikimo mastus, reikšmingumą, įvairialypio talento jėga ir estetinę meno kūrinių vertę Adomas Galdikas neabejotinai yra antrasis (po M. K. Čiurlionio) Lietuvos tautinės dailės mokyklos asmuo. A. Adrijauskas „Adomas Galdikas. Lyrinės abstrakcijos erdvių link“ 2014, V; 71 psl.
Labai retas ankstyvojo periodo A. Galdiko darbas.

Kultūros paveldo departamento išvada: paveikslas priklauso Lietuvos dailės nacionaliniam palikimui, turi istorinę-ikonografinę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

Meniu