4. Antakalnio Kristus

XIX a. II p., Vilnius, nežinomas dailininkas, pop., vario raiž., 17,5 x 13

140 Eur

Estimacija 160 – 200 Eur

Šis vario raižinys Lietuvoje ir gerokai plačiau garsėjusią stebuklingąją Antakalnio Jėzaus statulą, kaip buvo įprasta, vaizduoja ant pakylos, tarp užuolaidų, tačiau, jis iš kitų XIX a. II p. šios statulos raižinių išsiskiria ikonografiją išplečiančiais Išganytojo Meilės (Švč. Jėzaus Širdies) ir Kančios (erškėčių) motyvais, savita detalė yra ir vietoje nimbo pasitelkta mandorlos pavidalo aureolė.
Dr. R. Stankevičienė

Meniu