29. Maksas Bandas (Max Band 1900 – 1974)

Natiurmortas su gėlėmis
XX a. 5 – 6 deš, drb., al., 81 x 60
Sign. AK: Max Band

3800 Eur

Estimacija 4500 – 6000 Eur

„Vienas subtiliausiu aptariamojo laikotarpio [tarpukario] litvakų tapytojas, pelnęs tarptautinį pripažinimą Paryžiuje ir JAV buvo Maksas Bandas”
Antanas Anrijauskas, Litvakų dailė l’ecole de Paris aplinkoje, V., 2008, 228 psl.

Kultūros paveldo departamento išvada: paveikslas priklauso Lietuvos dailės nacionaliniam palikimui, turi istorinę-meninę reikšmę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

Meniu