28. Adomas Galdikas (1893–1969)

Peizažas
XX a. 3––4 deš., pop., akv., 34 x 50
Sign. AC: A. Galdikas

1000 Eur

Estimacija 1200 – 1500 Eur

Meniu