222. Klišė lietuvių rašytojo Antano Giedraičio Giedriaus knygos „Kelionė į Lietuvą“

(išleistos 1947 m. Toronte, Kanada) viršeliui. Metalas, 11 x 15 cm.

40 Eur

Estimacija 60–80 Eur

Meniu