22. Jonas Gintautas-Dzievaltovskis (Jan Gintowt-Dziewałtowski, 1904–1980)

Misionierių vienuolyno vaizdas nuo Užupio
1929, drb., al., 81,5 x 60,4
Sign. AK:J. Dz. Gintowt Wilno

3800 Eur

Estimacija 5000 – 6000 Eur

Meniu