22. Beras Zalkindas (1878-1944)

(Dvipusis) Miškas, Paryžiaus parke
XXa. 4 deš., dr., al., 30,5 x 45
Sign. AK: Zalkin

750 Eur

Estimacija 1000 – 1500 Eur

Žydų kilmės lietuvių dailininkas. Mokėsi Paryžiuje. Tapė impresionistinius ir postimpresionistinius peizažus, žanrines scenas. Trečiojo dešimtmečio pradžioje jo kūryboje atsirado kubistinio, ekspresionistinio pobūdžio geometrizacijos, patamsėjo koloritas. Tokia maniera Zalkindas nutapė “Vilniaus getą” (1932), “Naktį gete” (apie 1935), keletą portretų ir autoportretų. Debiutavo Vilniaus dailės draugijos pavasarinėje parodoje 1909 m. ir kasmet dalyvavo visose draugijos rengtose parodose iki 1915 m

Kultūros paveldo departamento išvada: paveikslas priklauso Lietuvos dailės nacionaliniam palikimui, turi istorinę-meninę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.

Meniu