20. Kajetonas Sklėrius (Šklėris, 1876–1932)

Lietuvos peizažas
1923, pop., akv., 24×38
Sign. AD: K.Sklėrius 1923?

650 Eur

Estimacija 700 – 900 Eur

Meniu