20. Vaclovas Kosciuška (1911 – 1984)

Plakatas „Malda į Aušros Vartų Švenčiausiąją panelę”
XX a. 3 deš., pop., spaud., 50,4 x 39 (58,8 x 46)
Spausdinta „Spindulio” spaustuvėje

220 Eur

Estimacija 250 – 280 Eur

Meniu