15. Aušros vartų Švenčiausios Mergelės Marijos portretas

Aušros vartų Švenčiausios Mergelės Marijos portretas
1887, Vilnius, al., drb., 48 × 38, autorius nežinomas.

4400 Eur

Estimacija 5000 – 5500 Eur

Paveikslas yra buvęs a. a. kun. Jano Šutkevičiaus (Jan Szutkiewicz) rinkinyje. Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas profesionalaus dailininko jautriai ir estetiškai nutapytas laikotarpiu, kai stebuklingasis jo originalas itin išpopuliarėjo. Sprendžiant pagal dydį, jis veikiausiai sukurtas privačiam interjerui. Nuo XIX a. vidurio prie Aušros vartų Marijos paveikslų kopijų pasklidimo be kitų priežasčių labai prisidėjo Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albume“ publikuoti šio stebuklingojo paveikslo ir jo aplinkos (altoriaus, koplyčios) meniški atvaizdai. Nuo tada dažniausiai jais ir buvo remiamasi tapant stebuklingojo Aušros vartų paveikslo kopijas; jų daugėjo ir bažnyčiose, ir tikinčiųjų namuose. Paveikslo kartotes kūrė garsūs XIX a. Lietuvos dailininkai, pavyzdžiui, jos kopiją kun. Antanui Zaleskiui XIX a. vid. nutapė Karolis Rafalavičius (1831–1861). Kanutas Ruseckas atnaujino (nuvalė ir pan. ) patį Aušros vartų paveikslą, yra nutapęs gatvės su Aušros vartais, pamaldų Aušros vartuose vaizdų, tikėtina, ir šio paveikslo kopiją. Šis Marijos atvaizdas, kaip ir Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos atvaizdas, buvo įkomponuoti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčiai skirtuose Jono Kazimiero Vilčinskio ir Jono Vincento Puzino 1861 m. suprojektuotuose vitražuose.
Dr. R. Stankevičienė

Meniu