12. Antanas Liutkus (1906 – 1970)

Medžių žydėjimas
XX a. 8 – deš., pop., guašas, 30,5 x 47
Sign. AK: Liutkus
170 Eur

Estimacija 200 – 260 Eur

Tarpukario Lietuvos ir išeivijos diplomato, dailininko Antano Liutkaus kūryba pirmą kartą Lietuvoje buvo pristatyta tik 2006 m. Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje
A. Liutkus buvo Nicos dailės sąjungos narys, nuolatinis jos metinių parodų dalyvis, vienas iš Nepriklausomų Vilfranšo dailininkų organizacijos steigėjų. 1954 m. surengė savo kūrinių parodą Paryžiuje. “A.Liutkus tapė Pietų Prancūziją, bet išsaugojo savo savastį. Tuo jis buvo įdomus prancūzams. Jo personalinė paroda Paryžiuje neliko nepastebėta. Net tokiame meno pilname mieste jis sugebėjo išsiskirti”, – sakė parodos kuratorė Elvyra Markevičiūtė.
Kauno diena „A. Liutkus – kūryba sugrįžęs po 80 metų“ R. Andriuškytė – Žukienė

Meniu