11. Nežinomas dailininkas

„ECCE HOMO“
Lietuva (?). XVIII a. pab. – XIX a. pr., medis, aliejus. 85 × 66.

1200 Eur

Estimacija 1400 – 1800 Eur

Paveikslas yra italų dailininko Gvido Reni (1575–1642) paveikslo kartotė. G. Reni kūriniai dažnai kopijuoti nuo pat jo gyvenamojo meto iki XX a. ir dar ilgiau. Kopijuoti ir jo „Ecce Homo“ paveikslai, kurių yra nutapęs daug variantų ir jų tebeišaiškinama. Pristatomajai kopijai beveik identiškas G.Reni priskiriamas paveikslas neseniai yra patekęs į Sothebys aukcioną, žinoma ir kitų, labai panašių. Kopija, kaip įprasta, nutapyta pagal paveikslą atkartojantį raižinį, tą paliudija ir kitoks, nei G. Reni, be ryškių akcentų „muziejinis“ jos koloritas. Kopija datuotina XVIII a. IV ketv. –XIX a. I puse. Paveikslo istorija dar aiškintina, bet viena iš jo kilmės gijų
veda į Vilniaus Visų šventųjų vienuolyną, tad galimas sekimas ja.
Dr. R. Stankevičienė

Meniu