10. Vincas Norkus (1927 – 2006)

Klaipėdos Uoste
XX a. 7 deš., kart., al., 49,8 x 65,6
Sign. AK: parašas – 6(5) ?

180 Eur

Estimacija 200 – 240 Eur

Meniu