1. Vladas Drėma (1910 – 1995)

Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios
1937, pop., linoraiž., 24,8 x 16,3
Sign. AK (klišėje): VD, AD: Drėma 1937

160 Eur

Estimacija 180 – 220 Eur

Meniu